Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost a ochrana klientských prostředků je pro nás na prvním místě. Aplikace opPORTUnity je zabezpečena šifrovaným protokolem a vícefaktorovou autorizací.

Ochrana peněz

Vícefaktorová autentizace. Portu chrání váš účet před zneužitím tím, že při každém přihlášení poskytne další úroveň ochrany. Peněžní transakce a zásadní změny vašeho profilu je vždy nutné potvrdit unikátním SMS klíčem.

Automatické odhlášení. Pokud jste neaktivní po delší dobu, Portu vás automaticky odhlásí, aby neoprávněné osoby neměly přístup k vašemu účtu. Zároveň získáte přehled o historii přihlášení k vašemu účtu.

Potvrzení kontaktních informací. Portu vám zašle e-mailem upozornění o změnách vašich kontaktních informací na předchozí i aktualizované adresy.

Peníze můžete vybrat pouze na vlastní ověřený bankovní účet.

Hotovostní zůstatky vašeho účtu jsou vedené na sběrném zákaznickém účtu velkých bank a jsou pojištěné podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, do výše 100 tis. eur.

Identifikace klienta a ochrana osobních údajů

Důkladně ověřujeme totožnost u všech nových klientů. Požadujeme veškeré údaje dle platné legislativy týkající se praní špinavých peněz - podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nesmíme zprostředkovávat transakce a investice anonymním uživatelům.

Při zpracování vašich osobních údajů přitom klademe velký důraz na ochranu vašeho soukromí. Ve všech krocích postupujeme plně v souladu s platnými zákony (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů) a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje a data nikdy nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou bez vašeho souhlasu nebo právního titulu. 

Ochrana dat

Zabezpečená komunikace. Spojení mezi vámi a našimi servery je zajištěno podle standardů používaných ve finančnictví, pomocí šifrovaných protokolů.

Zabezpečené servery. Veškeré informace o vašem účtu jsou zašifrovány a uloženy za monitorovanými firewally v zabezpečeném zařízení, které je chráněno 24 hodin denně.

Systematické postupy. Zajišťujeme nepřetržité šifrování, audit, protokolování, zálohování a ochranu dat. Naše postupy jsou pravidelně auditovány nezávislou institucí.

Licence a regulace

Provozovatel Portu, společnost WOOD & Company Financial services, je subjektem regulovaným Českou národní bankou s licencí obchodníka s cennými papíry.

WOOD & Company Financial services je auditovaná společností EY.