Vaše nejčastější otázky

Akcie trh START

Komu jsou investice do akcií na trhu START určeny?

Jak mohu nakoupit nebo prodat akcie na trhu START?

Co je trh START pražské burzy a komu je určen?

Jak probíhá obchodování na trhu START?

Jak probíhá obchodování s akciemi z trhu START na opPORTUnity?

Jak dlouho je zadaný pokyn platný?

Jaká je likvidita akcií na trhu START – mám jistotu, že zadaný pokyn bude realizován?

Jakou cenu mám zadat do pokynu?

Mohu změnit parametry pokynu po jeho zadání?

Co je to tržní pokyn?

Co je to limitní pokyn?

Kolik pokynů mohu zadat?

Co je to „lot“ a proč nemohu obchodovat libovolné množství akcií?

Jaké jsou poplatky spojené s nákupy a prodeji akcií na trhu START?

Proč musím posílat peníze na nákup akcií předem?

Proč jde zadat pouze limitní pokyny na trhu START po IPO?

Mohu změnit parametry pokynu k úpisu při IPO?

Jak se dozvím, za jakou cenu byly moje akcie upsány?

Co je to alokace a jak funguje stanovení upisovací (emisní) ceny akcie?