Vaše nejčastější otázky

Dluhopis City Home VAR/27

Komu je investice do těchto dluhopisů určena?

Kolik je minimální částka investice?

Proč bych si měl(a) koupit dluhopisy s variabilním výnosem?

Kdo je vydavatelem dluhopisů?

Jaká je finanční situace emitenta?

Jak často bude vyplácen úrokový výnos?

Jak se stanoví úrokový výnos v případě pohyblivé úrokové sazby?

Jak se daní výnosy z dluhopisů?

Kdo daní úrokový výnos, pokud došlo k nákupu dluhopisů v období mezi jednotlivými výplatami?

Upisovací lhůta a nákup dluhopisu

Jaký je objem celé emise?

Proč jsou tyto dluhopisy vydávány?

Co je to alikvotní úrokový výnos (AÚV)?

Jaké riziko je spojené s dluhopisy?

Mohu dluhopisy prodat před splatností?

Jak dlouho probíhá úpis, po jakou dobu si budu moci dluhopisy kupovat?

Kolik pokynů na nákup dluhopisů mohu zadat?

Jaké jsou poplatky spojené s nákupem těchto dluhopisů?

Proč musím posílat peníze na nákup dluhopisů předem?

Kdy budou dluhopisy splaceny?

Kdy nakoupím dluhopis bez AÚV?