Vaše nejčastější otázky

Dluhopis Prague Real Estate 5,00/23

Komu je investice do těchto dluhopisů určena?

Kolik je minimální částka investice?

Proč bych si měl(a) koupit dluhopis s výnosem 5 %?

Kdo je vydavatelem dluhopisu?

Jaká je finanční situace emitenta?

Jaký je vliv Covid-19 pandemie na emitenta?

Jak často bude vyplácen kupón 5,00 % p.a.?

Jak se daní výnosy z Dluhopisu?

Kdo daní kupón, pokud došlo k nákupu dluhopisu v období mezi jednotlivými výplatami?

Upisovací lhůta a nákup dluhopisu

Jaký je objem celé emise?

Proč je tento dluhopis vydáván?

Co je to alikvotní úrokový výnos (AÚV)?

Jaké je riziko spojené s dluhopisy?

Mohu dluhopisy prodat před splatností?

Jak dlouho probíhá úpis, po jakou dobu si budu moci dluhopis kupovat?

Kolik pokynů na nákup dluhopisu mohu zadat?

Jaké jsou poplatky spojené s nákupem tohoto dluhopisu?

Proč musím posílat peníze na nákup dluhopisu předem?

Kdy bude dluhopis splacen?

Kdy nakoupím dluhopis bez AÚV?