Vaše nejčastější otázky

WOOD Realitní fond

Proč investovat do podílového fondu WOOD & Company Realitní?

Komu je investice do tohoto realitního fondu určena?

Do čeho investuje WOOD & Company Realitní fond?

Proč tento fond vznikl?

Jaký výnos mohu očekávat?

Jaká jsou s touto investicí spojená rizika?

Jaký je doporučený investiční horizont?

Jaké jsou náklady spojené s investicí do WOOD & Company Realitního fondu?

Jak často dochází k aktualizaci hodnoty podílových listů?

Jak mohu realitní fond nakoupit?

Jaká je minimální investice?

Kdy a jak mohu realitní fond prodat?

Za jaké hodnoty podílového listu dochází k nákupům a odprodejům?

Je výběr prostředků z fondu zpoplatněn?

Jak dlouho trvá výběr prostředků/odprodej podílových listů?

Jak se daní výnos z realitního fondu?

Vyplácí realitní fond nějaké průběžné dividendy nebo úroky?

Jak se liší otevřený podílový fond od fondu kvalifikovaných investorů (FKI)?